เพชร

เลือกเพชรตามราคา

เลือกเพชรตามขนาด

แหวนเพชร

เลือกแหวนเพชรตามราคา

เลือกแหวนเพชรตามขนาด

ความรู้เรื่องเพชร

เพชร Heart & Arrow

เพชร Heart & Arrow เป็นเพชรเหลี่ยมเกสร (Round Brilliant) ที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในปัจจุบัน

ความสวยงามของเพชร Heart & Arrow
เพชร Heart & Arrow เกิดจากการเจียรไนอย่างปราณีต ทำให้สัดส่วน และความสมมาตรของเพชรอยู่ในระดับสูงสุด ส่งผลให้เพชรส่องประกายสวยงาม คำถามนึงที่ผมได้ยินบ่อยๆ คือเพชร 3 Excellent หรือ ที่บางคนเรียกว่า Tripple Excellent จำเป็นมั้ยที่ต้องเป็น เพชร Heart & Arrow ด้วย อันนี้คงไม่เกี่ยว และเป็นความเข้าใจผิดนะครับ เพชร 3ex อาจเป็นเพชร H&A หรือไม่ก็ได้ครับ บางเม็ดแค่ 3 Very Good แต่อาจเป็น H&A ก็ได้ครับ

วิธีการสังเกตและแยกแยะเพชร Heart & Arrow

เพชร Heart & Arrow
เมื่อมอง Heart & Arrow ( เพชร h&a ) ผ่าน Ideal scope จะเห็นรูปสมมาตรอย่างสมบูรณ์ โดยจะเห็นเป็นลูกศรแปดดอกอย่างชัดเจน เมื่อมองจากด้านหน้าเพชร และหัวใจแปดดวงอย่างชัดเจนจากทางก้นเพชร การสังเกตว่าเพชรเม็ดใดเป็น Heart&Arrow diamond แท้หรือไม่ ให้สังเกตุรูปร่าง,ขนาดของลูกศรและหัวใจ Heart & Arrow diamond (h&a) แท้นั้นต้องมีความสมมาตรที่สมบูรณ์ ดังนั้นจะเห็นลูกศรที่มีขนาดเท่ากันและรูปร่างเหมือนกันทั้งแปดดอก และหัวใจที่มีขนาดเท่ากัน รูปร่างเหมือนกันทั้งแปดดวง
สำหรับเพชรเหลี่ยมเกสร (Round Brilliant Cut) โดยทั่วไป เมื่อมองจากด้านหน้าเพชรด้วย ideal scope จะไม่เห็นเป็นรูปลูกศร หรืออาจเห็นไม่ครบแปดดอก หรืออาจครบแต่มีขนาดไม่เท่ากัน เช่นเดียวกับเมื่อมองจากทางก้นเพชร อาจไม่เห็นรูปหัวใจชัดเจน, อาจเห็นหัวใจไม่ครบ หรืออาจครบแต่มีขนาดไม่เท่ากัน แวะชม Heart&Arrow diamond ของแกรนด์เด