แหวนเพชร

เลือกแหวนเพชรตามราคา


ซื้อแหวนเพชร ซื้อเพชร


Cut Class ของเพชร

ตารางด้านล่างแสดงถึง ระบบการจัดคุณภาพการเจียรไนของ AGA สำหรับเพชรเหลี่ยมเกสร พัฒนาโดย D. S. Atlas และห้องทดลองของเขา Accredited Gem Appraisers ข้อมูลจาก Pricescope Cut Class ของเพชรมีผลโดยตรงต่อความสวยงามของเพชรโดยรวม เพชรในระดับสูงสุด คือ Class1A จะมีสัดส่วนตามอุดมคติ หรือที่เรียกว่า Ideal Cut ซึ่งส่งผลต่อความสวยงามของเพชร ทั้งการสะท้อนแสง (Light Return), ไฟ (Fire), ประกายเพชร (Brilliancy), และความระยิบระยับ (Scintillation)

ตารางคุณภาพสัดส่วนและการเจียรไน Class1-2
ตารางคุณภาพสัดส่วนและการเจียรไน Class1-2