แหวนเพชร

เลือกแหวนเพชรตามราคา


เพชรราคาถูก สินค้าพร้อมขายคัดพิเศษ

 • เพชรร่วงพร้อมใบเซอร์พร้อมขาย
 • สินค้าพร้อมใบเซอร์จากสถาบันชั้นนำ ระดับโลก เช่น GIA, IGI, AGS, HRD
 • เพชรคัดพิเศษทุกเม็ด สัดส่วนและเหลี่ยมเจียระไนระดับ 3 Excellent หรือไม่ต่ำกว่าเกรด Very Good เท่านั้น
 • เพชรสัดส่วนตามเหลี่ยมในอุดมคติ Class1 (Ideal Cut) หรือขั้นต่ำ Class2A (International Fine Trade Cut)
 • เพชรไม่ติดขุ่น ติดเขียว ติดเทา ตำหนิอยู่ในตำแหน่ง ที่เห็นยาก
 • เพิ่มความมั่นใจด้วยเลเซอร์หมายเลขใบเซอร์ ที่ขอบเพชรทุกเม็ด
 • ราคาถูกพิเศษ พิเศษกว่าท้องตลาด 10-20%


[1]
เพชรน้ำ 98 ขนาด 71 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1025
 • เพชรน้ำ 98 ขนาด 71 ตังค์
 • Certificate: GIA
เพชรน้ำ 95 ขนาด 50 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1715
 • เพชรน้ำ 95 ขนาด 50 ตังค์
 • ราคาโปรโมชั่น: 38400฿
เพชรกลมน้ำ 94 ขนาด 39 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1735
 • เพชรกลมน้ำ 94 ขนาด 39 ตังค์
 • ราคา: 26900 ฿
 • ราคาโปรโมชั่น: 25000฿
เพชรกลมน้ำ 100 ขนาด 33 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1750
 • เพชรกลมน้ำ 100 ขนาด 33 ตังค์
 • ราคา: 30400 ฿
 • ราคาโปรโมชั่น: 28000฿
เพชรกลมน้ำ 95 ขนาด 50 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1760
 • เพชรกลมน้ำ 95 ขนาด 50 ตังค์
 • คุณภาพเพชร: เพชรน้ำ 95, IVS1, Triple Excellent,Heart&Arrow
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 46900 ฿
เพชรกลมน้ำ 98 ขนาด 40 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1770
 • เพชรกลมน้ำ 98 ขนาด 40 ตังค์
 • ราคา: 34000 ฿
 • ราคาโปรโมชั่น: 31600฿
เพชรหัวใจ น้ำ 100 ขนาด 37 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1776
 • เพชรหัวใจ น้ำ 100 ขนาด 37 ตังค์
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 32700 ฿
เพชรกลมน้ำ 100 ขนาด 50 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1778
 • เพชรกลมน้ำ 100 ขนาด 50 ตังค์
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 69300 ฿
เพชรกลมน้ำ 98 ขนาด 18 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1786
 • เพชรกลมน้ำ 98 ขนาด 18 ตังค์
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 12000 ฿
เพชรกลมน้ำ 98 ขนาด 38 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1795
 • เพชรกลมน้ำ 98 ขนาด 38 ตังค์
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 29100 ฿
เพชรกลมน้ำ 95 ขนาด 60 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1796
 • เพชรกลมน้ำ 95 ขนาด 60 ตังค์
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 56200 ฿
เพชรกลมน้ำ 94 ขนาด 30 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1797
 • เพชรกลมน้ำ 94 ขนาด 30 ตังค์
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 16100 ฿
เพชรกลมน้ำ 94 ขนาด 32 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1798
 • เพชรกลมน้ำ 94 ขนาด 32 ตังค์
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 17200 ฿
เพชรกลมน้ำ 95 ขนาด 40 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1799
 • เพชรกลมน้ำ 95 ขนาด 40 ตังค์
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 25700 ฿
เพชรน้ำ 98 ขนาด 31 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1803
 • เพชรน้ำ 98 ขนาด 31 ตังค์
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 21800 ฿
 • ราคาโปรโมชั่น: 20700฿
เพชรกลมน้ำ 98 ขนาด 31 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1806
 • เพชรกลมน้ำ 98 ขนาด 31 ตังค์
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 22800 ฿
เพชรกลมน้ำ 100 ขนาด 30 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1811
 • เพชรกลมน้ำ 100 ขนาด 30 ตังค์
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 26300 ฿
เพชรกลมน้ำ 95 ขนาด 39 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1813
 • เพชรกลมน้ำ 95 ขนาด 39 ตังค์
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 23900 ฿
เพชรกลมน้ำ 100 ขนาด 48 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1814
 • เพชรกลมน้ำ 100 ขนาด 48 ตังค์
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 58900 ฿
เพชรกลมน้ำ 100 ขนาด 30 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1815
 • เพชรกลมน้ำ 100 ขนาด 30 ตังค์
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 23500 ฿
เพชรกลมน้ำ 100 ขนาด 30 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1816
 • เพชรกลมน้ำ 100 ขนาด 30 ตังค์
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 23500 ฿
เพชรน้ำ 100 ขนาด 81 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1827
 • เพชรน้ำ 100 ขนาด 81 ตังค์
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 158000 ฿
เพชรกลมน้ำ 95 ขนาด 71 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1828
 • เพชรกลมน้ำ 95 ขนาด 71 ตังค์
 • คุณภาพเพชร: เพชรน้ำ 95, IVS2, Triple Excellent,Heart&Arrow
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 76800 ฿
เพชรกลมน้ำ 95 ขนาด 31 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1829
 • เพชรกลมน้ำ 95 ขนาด 31 ตังค์
 • คุณภาพเพชร: เพชรน้ำ 95, IVS1, Triple Excellent,Heart&Arrow
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 17900 ฿
เพชรกลมน้ำ 95 ขนาด 30 ตังค์
รหัสสินค้า: GD1830
 • เพชรกลมน้ำ 95 ขนาด 30 ตังค์
 • คุณภาพเพชร: เพชรน้ำ 95, IVVS2, Triple Excellent,Heart&Arrow
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 19200 ฿


[1]