แหวนเพชร

เลือกแหวนเพชรตามราคา

แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว (Solitaire Diamond Ring) ได้รับความนิยมอย่างสูง สำหรับการสวมใส่ในชีวิตประจำวัน หรือใช้สำหรับแหวนหมั้น ด้วยรูปทรง และแบบที่คลาสสิค ไม่ล้าสมัยตาม กาลเวลา (Timeless) แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว ยังสื่อถึงความหมายของ ความรักที่มั่นคง, รักเดียวใจเดียว เคล็ดลับการในเลือกซื้อแหวนเพชรเม็ดเดี่ยว ให้ได้เพชรขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่งบประมาณจะอำนวย คือ ให้เลือกเพชรสีปานกลาง H,I,J เนื่องจากเพชรคุณภาพเกือบไร้สี (Near Colorless) เหล่านี้ ยังคงมองดูขาวจากด้านหน้า ควรเลือกคุณภาพความสะอาด VS1-2 (ตำหนิไม่เห็นด้วยตาเปล่า) จะช่วยประหยัดงบประมาณไปได้ อีกมากทีเดียว และถ้าเป็นไปได้ ให้ลองมองหาเพชรขนาดพรีเมี่ยม คือ เพชรขนาดปลายๆ ของช่วงน้ำหนักหนึ่ง ที่เกือบจะข้ามไปอีกช่วงน้ำหนักหนึ่ง เช่น เพชรขนาด 38 ตังค์ (เกือบข้ามไปช่วง 40 ตังค์) เพชรขนาด 47 ตังค์ เป็นต้น

[1] | 2 | Next
 ring
รหัสสินค้า: DV1162
 • แหวนเพชร แหวนหมั้นเพชร แหวนแพลทินัม ฝังเพชรเม็ดกลาง 64 ตังค์ น้ำร้อย
 ring
รหัสสินค้า: GR-PT-1004
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว แหวนทองคำขาว แพลทินัม
 ring
รหัสสินค้า: GR10122
 • แหวนเพชร แหวนหมั้นเพชร แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว แหวนแพลทินัม(ทองคำขาว)
 ring
รหัสสินค้า: GR101311
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว แหวนหมั้นเพชร ฝังเพชรเม็ดกลาง 43 ตังค์
 ring
รหัสสินค้า: GR1019
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว แหวนหมั้นเพชร ขนาด 70 ตังค์
 ring
รหัสสินค้า: GR102011
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว แหวนหมั้นเพชร ฝังเพชรเม็ดกลาง 31 ตังค์
 ring
รหัสสินค้า: GR1029
 • แหวนเพชร แหวนแพลทินัม (ทองคำขาว) แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว ฝังเพชร 0.40 กะรัต
 ring
รหัสสินค้า: GR1030
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว แหวนหมั้นเพชร ขนาด 40 ตังค์
 ring
รหัสสินค้า: GR1037
 • แหวนหมั้นเพชร แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว สองกษัตริย์ เพชรน้ำ 95
 ring
รหัสสินค้า: GR1043
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว แหวนหมั้นเพชร ตัวเรือนแพลทินัม (PT950)
 ring
รหัสสินค้า: GR10698
 • แหวนเพชร แหวนหมั้นเพชร แหวนเม็ดเดี่ยว ฝังเพชรเม็ดกลาง 42 ตังค์
 ring
รหัสสินค้า: GR10708CB
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว แหวนหมั้นเพชร ฝังเพชรเม็ดกลาง 41 ตังค์
 ring
รหัสสินค้า: GR10932
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว แหวนหมั้นเพชร ฝังเพชรเม็ดกลาง 51 ตังค์
 ring
รหัสสินค้า: GR10953
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว แหวนหมั้นเพชร หนามเตยรูปหัวใจ ฝังเพชรเม็ดกลาง 31 ตังค์
 ring
รหัสสินค้า: GR1098
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว แหวนหมั้นเพชร ฝังเพชรเม็ดกลาง 36 ตังค์
 ring
รหัสสินค้า: GR11062
 • แหวนเพชร ฝังเพชรหัวใจน้ำ 100 ขนาดพรีเมี่ยม 47 ตังค์
 ring
รหัสสินค้า: GR1113
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว แหวนหมั้นเพชร ฝังเพชรเม็ดกลาง 53 ตังค์
 ring
รหัสสินค้า: GR1121
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว แหวนหมั้นเพชร ฝังเพชรเม็ดกลาง 53 ตังค์
 ring
รหัสสินค้า: GR1124
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว แหวนหมั้นเพชร ฝังเพชรเม็ดกลางขนาดพรีเมี่ยม 37 ตังค์
 ring
รหัสสินค้า: GR1147
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว ฝังเพชรขนาด Super พรีเมี่ยม 39 ตังค์
 ring
รหัสสินค้า: GR1149
 • แหวนเพชรผู้ชาย ฝังเพชรสี่เหลี่ยม น้ำ 95 ขนาด 31 ตังค์
 • ราคา: 37000 ฿
 ring
รหัสสินค้า: GR1150
 • แหวนเพชรผู้ชาย ฝังเพชรสี่เหลี่ยม ขนาด 33 ตังค์
 ring
รหัสสินค้า: GR11532
 • แหวนเพชร แหวนหมั้นเพชร แหวนแพลทินัม ฝังเพชรเม็ดกลาง 40 ตังค์
 ring
รหัสสินค้า: GR11622
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว แบบหรูหรา ฝังเพชรเม็ดใหญ่ 61 ตังค์
 • ราคา: 64300 ฿
 • ราคาโปรโมชั่น: 59000฿
 ring
รหัสสินค้า: GR11623
 • แหวนเพชร แหวนหมั้นเพชร 8 เตย ฝังเพชร 63 ตังค์
 • เพชรเม็ดกลาง: 0.63 กะรัต
 • นน.ทอง: 2.23 กรัม
 • คุณภาพเพชร: เพชรน้ำ 95, IVS1, Triple Excellent,Heart&Arrow
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 65400 ฿
 ring
รหัสสินค้า: GR1166
 • แหวนเพชร แหวนหมั้นเพชร แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว ฝังเพชรเม็ดกลาง 31 ตังค์
 • Certificate: GIA
 • ราคา: 30200 ฿
 ring
รหัสสินค้า: GR1173
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว ฝังเพชร 33 ตังค์
 • เพชรเม็ดกลาง: 0.33 กะรัต
 • ราคา: 29500 ฿
 ring
รหัสสินค้า: GR1174
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว ฝังเพชรน้ำ 94 ขนาด 41 ตังค์
 • เพชรเม็ดกลาง: 0.41 กะรัต
 • ราคา: 35300 ฿
 ring
รหัสสินค้า: gr1178
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว แหวนหมั้นเพชร ดีไซน์ Classic
 • ราคา: 43300 ฿
 ring
รหัสสินค้า: gr1181
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 6 เตย ดีไซน์สุดคลาสสิค ฝังเพชรพรีเมี่ยมน้ำ 100 ขนาด 60 ตังค์
 • ราคา: 111400 ฿
 ring
รหัสสินค้า: gr1182
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว ฝังเพชรขนาด Super พรีเมี่ยม 39 ตังค์
 • ราคา: 35300 ฿
 ring
รหัสสินค้า: MP1122
 • แหวนเพชร Masterpiece รุ่น STAR แหวนทองคำขาว ฝังเพชรเม็ดกลาง น้ำ 100 ขนาดครึ่งกะรัต, 52 ตังค์
 ring
รหัสสินค้า: R-WRD-00575
 • แหวนทองขาวฝังเพชร
 ring
รหัสสินค้า: R-WRD-0058
 • แหวนเพชร 4 เตย
 ring
รหัสสินค้า: R-WRD-0073
 • แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว
 ring
รหัสสินค้า: R-WRD-0154
 • แหวนทองขาวฝังเพชร


[1] | 2 | Next