แหวนเพชร

เลือกแหวนเพชรตามราคา

แหวนคู่ แหวนแต่งงาน แบบแหวนคู่ แหวนแต่งงาน รูปแบบเรียบง่าย เหมาะแก่การสวมใส่ประจำวัน มีทั้งแบบแหวนเกลี้ยง แหวนสองกษัตริย์ และแหวนประดับเพชร แหวนคู่ หรือแหวนแต่งงาน นิยมใช้แลกเปลี่ยนกันในพิธีการหมั้นหมาย หรือคู่รัก ที่ต้องการสวมใส่แหวนที่มีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกัน

[1]
 ring
รหัสสินค้า: GR1011, GR10112
 • แหวนคู่ แหวนแต่งงาน แหวนเกลี้ยงทองชมพู (Pink Gold)
 • นน.ทอง: 7.08 กรัม
 ring
รหัสสินค้า: GR1026-10262
 • แหวนคู่ แหวนแต่งงาน ตัวเรือนสองกษัตริย์ Pink Gold + White Gold
 • นน.ทอง: 6.31 กรัม
 ring
รหัสสินค้า: GR1027, 1028
 • แหวนแต่งงาน แหวนคู่ สองกษัตริย์ ตัวเรือน white gold และ pink gold ฝังเพชร princess-cut
 • เพชรเม็ดกลาง: 0.04 กะรัต
 • นน.ทอง: 6.46 กรัม
 ring
รหัสสินค้า: GR1033-10332
 • แหวนคู่ แหวนแต่งงาน ตัวเรือนสองกษัตริย์ ดีไซน์โมเดิร์น
 • นน.ทอง: 7.04 กรัม
 ring
รหัสสินค้า: GR1034-10342
 • แหวนคู่ แหวนแต่งงาน 18K White Gold ฝังเพชรสี่เหลี่ยม Princess-Cut
 • นน.ทอง: 4.79 กรัม
 ring
รหัสสินค้า: GR1035-10352
 • แหวนคู่ แหวนแต่งงาน ตัวเรือน 18K white gold เงาสลับแลลาย (แรเงา)
 • นน.ทอง: 4.92 กรัม
 ring
รหัสสินค้า: GR1086-1087
 • แหวนแต่งงาน แหวนคู่ ดีไซน์หรูหรา
 • นน.ทอง: 4.66 กรัม
 ring
รหัสสินค้า: GR1088-1089
 • แหวนคู่ แหวนแต่งงานประดับเพชร White gold 18K รุ่นMeteor (แหวนผู้หญิง)
 • นน.ทอง: 4.52 กรัม
 ring
รหัสสินค้า: GR1099-10992
 • แหวนคู่ 2 กษัตริย์ pink gold18K และ White gold18K
 • เพชรเม็ดกลาง: 0.1 กะรัต
 • นน.ทอง: 5.92 กรัม
 • Inspire by:
 ring
รหัสสินค้า: GR1103,GR11032
 • แหวนคู่ White gold18K
 • เพชรเม็ดกลาง: 0.03 กะรัต
 • นน.ทอง: 5.56 กรัม
 • คุณภาพเพชร: น้ำ 97 VS
 • Inspire by:
 ring
รหัสสินค้า: GR1104,GR11042
 • แหวนคู่ White gold18K
 • เพชรเม็ดกลาง: 0.03 กะรัต
 • นน.ทอง: 5.45 กรัม
 • คุณภาพเพชร: น้ำ 97 VS
 ring
รหัสสินค้า: GR1105,GR11052
 • แหวนคู่ White gold18K
 • คุณภาพเพชร: น้ำ 97 VS
 ring
รหัสสินค้า: R-PW-0156, 01572
 • แหวนแต่งงาน แหวนคู่ ตัวเรือนทองสองกษัตริย์แลลาย
 • เพชรเม็ดกลาง: 0.02 กะรัต
 • นน.ทอง: 4.81 กรัม
 ring
รหัสสินค้า: R-W-010918, 010919
 • แหวนแต่งงาน แหวนคู่ แหวนเกลี้ยง ตัวเรือนทองขาว แกะตัวอักษร Eternal Love
 • นน.ทอง: 6 กรัม
 ring
รหัสสินค้า: R-W-D-01592, 01583
 • แหวนแต่งงาน แหวนคู่ ตัวเรือนทองขาว แลลายสลับเงาฝังเพชร Princess-cut
 • เพชรเม็ดกลาง: 0.05 กะรัต
 • นน.ทอง: 5.39 กรัม
 ring
รหัสสินค้า: R-WP-RD-01354, 01355
 • แหวนแต่งงาน แหวนคู่ ตัวเรือนทองสองกษัตริย์ ฝังเพชร
 • นน.ทอง: 5.82 กรัม
 ring
รหัสสินค้า: R-WR-D-0102, 01024
 • แหวนแต่งงาน แหวนคู่ ตัวเรือนทองสองกษัตริย์ แกะลาย Vintage
 • นน.ทอง: 4.95 กรัม
 ring
รหัสสินค้า: R-WR-D-0121_0122
 • แหวนแต่งงาน แหวนคู่ ตัวเรือนสองกษัตริย์
 • เพชรเม็ดกลาง: 0.02 กะรัต
 • นน.ทอง: 6.92 กรัม
 ring
รหัสสินค้า: R-WRD-0077, 0078
 • แหวนแต่งงาน แหวนคู่ ตัวเรือนทองขาวฝังเพชร
 • นน.ทอง: 2.75 กรัม
 ring
รหัสสินค้า: R-WRD-0080,00804
 • แหวนแต่งงาน แหวนคู่ ตัวเรือนทอง หรือทองขาวฝังเพชร
 • เพชรเม็ดกลาง: 0.08 กะรัต
 • นน.ทอง: 7.24 กรัม
 ring
รหัสสินค้า: R-WRD-0096, 00965
 • แหวนแต่งงาน แหวนคู่ ตัวเรือนทองขาว (White Gold) พ่นทรายฝังเพชร
 • เพชรเม็ดกลาง: 0.08 กะรัต
 • นน.ทอง: 6.96 กรัม
 ring
รหัสสินค้า: R-WRD-0155,0055
 • แหวนคู่ Eternity ฝังเพชรรอบนิ้ว
 • นน.ทอง: 4.8 กรัม
 ring
รหัสสินค้า: R-Y-0158, 0159
 • แหวนแต่งงาน แหวนคู่ ตัวเรือนทอง ฝังเพชรสี่เหลี่ยม princess-cut
 • เพชรเม็ดกลาง: 0.05 กะรัต
 • นน.ทอง: 5.94 กรัม
 ring
รหัสสินค้า: R-YRD-0090, 0091
 • แหวนแต่งงาน แหวนคู่ ทอง ทองขาวฝังเพชร
 • นน.ทอง: 4.75 กรัม
 ring
รหัสสินค้า: R-YRD-0091, 00912
 • แหวนแต่งงาน แหวนคู่ ทอง ทองขาวฝังเพชร
 • นน.ทอง: 6.21 กรัม


[1]