ขนาดเพชร

ขนาดเพชร

ขนาดเพชร

ขนาดของเพชรไซส์ต่างๆ

ขนาดของเพชร (Diamond Carat) น้ำหนักของเพชรมีหน่วยเป็น กะรัต (Carat) น้ำหนักของเพชร หรือขนาดเพชร ถือเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ประการที่มีผลต่อมูลค่าเพชร (4Cs ของเพชร) โดยขนาดเพชรยิ่งใหญ่ ยิ่งหายาก และยิ่งมีราคาต่อกะรัตสูง หน่วยกะรัต เริ่มใช้ในการชั่งอัญมณีตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเปรียบเทียบกับน้ำหนักของ Carob bean ถั่วชนิดนี้มีน้ำหนักประมาณ 1 กะรัต ต่อเม็ด ในปี 1913 หน่วยกะรัต ได้ใช้ในมาตรฐานเมตริก โดย 1 กะรัต เท่ากับ 0.2 กรัม หรือ 5 กะรัต เท่ากับ 1 กรัม และประมาณ 142 กะรัต เท่ากับหนึ่งออนซ์

จากตารางด้านบน เปรียบเทียบขนาดเพชร ที่น้ำหนักต่างๆ (ขนาดเทียบได้กับขนาดจริงโดยประมาณ) เช่น เพชรขนาด 0.05 กะรัต หรือที่คนไทยมักเรียกว่า เพชร 5 ตังค์ จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5 มม. โดยประมาณ และมีความหนา หรือความลึกประมาณ 1.5 มม. เพชรขนาด 0.5 กะรัต หรือ 50 ตังค์ จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5.2 มม. ความหนาประมาณ 3.1 มม. ขนาดเพชรดังกล่่าวเป็นขนาดโดยประมาณเท่านั้น เพชรขนาด 0.50 กะรัต อาจมีขนาดตั้งแต่ 4.8-5.3 มม. ก็เป็นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัดส่วนและการเจียรไนของเพชรด้วย หลักเกณฑ์ง่ายๆสำหรับเพชรที่มีขนาด และสัดส่วนที่เหมาะสม คือ %ความลึก หรือ ความหนาของเพชรจะอยู่ในช่วง 58-63% (สูตร total Depth = ความหนา/ขนาดเส้้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย) ถ้าความหนาของเพชร อยู่ที่ 3.1 มม ขนาดของเพชร ที่เหมาะสม สัดส่วนดี จะอยู่ที่ประมาณ 4.9-5.3 มม. (3.1/0.63-3.1/0.58)

ราคาเพชร แปรผันตรงกับขนาดเพชร เพชรขนาดยิ่งใหญ่ ราคาต่อกะรัตยิ่งสูง เพชรที่มีขนาดใหญ่กว่าเพชรคุณภาพเดียวกัน 2 เท่า มักมีราคาต่อกะรัตสูงกว่าเพชรที่มีขนาดเล็กกว่า มากกว่า 2 เท่า ยกตัวอย่างเช่น เพชรขนาด 50 ตังค์ น้ำ 94 VS1 ราคาพอร์ทปัจจุบัน เท่ากับ US$2100 ต่อกะรัต ขณะที่เพชรน้ำ 94 VS1 ขนาด 1 กะรัต ราคาพอร์ท เท่ากับ US$5300 เห็นได้ว่าเพชรขนาดใหญ่กว่า 2 เท่า มีราคาต่อกะรัต สูงกว่ามากกว่า 2 เท่า (5300/2100=2.52)

ในระยะหลังๆ ขนาดเพชร 40 ตังค์ และขนาดเพชร 70-90 ตังค์ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากครับ เนื่องจากเพชรขนาด 40 ตังค์มีขนาดใกล้เคียง 50 ตังค์ แต่ราคาย่อมเยาว์กว่ามาก ในขณะที่เพชรขนาด 70-90 ตังค์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงกับเพชรขนาดกะรัตไซส์ แต่ราคาต่ำกว่า มากกว่าครึ่ง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเพชรขนาดกะรัตมีการปรับราคาขึ้น บ่อยครั้ง ในขณะที่เพชรขนาดต่ำกะรัต หรือที่เรียกในวงการค้าว่า Pointer นั้น ราคาปรับไม่บ่อยเท่าครับ ทำให้ความแตกต่างระหว่างเพชรขนาดกะรัต และเพชรขนาด 70-90 ตังค์ ยิ่งเพิ่มมากขึ้่นครับ

ขนาดเพชรพรีเมี่ยม หมายถึงเพชรที่มีขนาดใหญ่ในช่วงราคาหนึ่ง ซึ่งขนาดเกือบข้ามไปอีกช่วงราคาหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น เพชรขนาด 48-49 ตังค์ ยังอยู่ในช่วงราคา 40-49 แต่มีขนาดใกล้เคียงขนาด 50 ตังค์ ขนาดเพชรพรีเมี่ยม ถือว่าเป็นขนาดที่คุ้มค่า แต่ก็หายากเช่นกันครับ สำหรับผู้ที่คำนึงถึงขนาดเพชรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่าง หนึ่งในการเลือกซื้อเพชร การเลือกซื้อเพชรน้ำ 95-94 (I-J), VS1-2 และพยายามหาให้ได้ขนาดพรีเมี่ยม นับได้ว่าเป็น ทางเลือกที่คุ้มค่าครับ หรืออาจมองหาเพชรแฟนซีสักเม็ด ก็ไม่เลวครับ เพราะเพชรแฟนซี มีราคาพอร์ทต่ำกว่าเพชรกลมพอสมควร จึงได้ขนาดเพชรที่ใหญ่กว่าเพชรกลมในราคาที่เท่ากัน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ การเลือกซื้อเพชรอย่างคุ้มค่า เพชรแฟนซี