• คอร์สดูเพชรเบื้องต้น ดูเพชรเป็นภายใน 1 วัน ระยะเวลา 3 ชั่วโมง สอนดูเพชรเนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุม 4Cs ของเพชร, การตรวจเพชรแท้ เพชรเทียม, Rappaport Price List, ฯลฯ
  • คอร์สดูเพชรขั้นสูง ระยะเวลา 1 วัน 5-6 ชั่วโมง  เรียนดูเพชรในระดับที่ลงลึกมากขึ้น 4Cs ของเพชร, การตรวจเพชรแท้ เพชรเทียม, Rappaport Price List, การใช้เครื่องมือ, การตรวจสอบคุณภาพเพชรอย่างละเอียด ฯลฯ
  • คอร์สดูเพชรระดับโปร เวลาเรียน 2 วัน รวมภาคสนาม เนื้อหา เหมือนคอร์สดูเพชรขั้นสูง เพิ่มการออกภาคสนาม แนะนำโรงงานผลิตตัวเรือน แนะนำ Dealer เพชร ฯลฯ
เรียนดูเพชร สอนดูเพชร คอร์สดูเพชร