คอร์สดูเพชรเบื้องต้น

 • เรียนดูเพชรเป็นภายใน 1 วัน ระยะเวลา 3 ชั่วโมง สอนดูเพชร เนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุม 4Cs ของเพชร, การตรวจเพชรแท้ เพชรเทียม, Rappaport Price List, การอ่านใบเซอร์เพชร, รู้ทันกลโกงต่างๆ, ซื้อเพชรให้คุ้มค่าเงินได้อย่างไร ฯลฯ
 • เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเพชรเบื้องต้น เพื่อซื้อเพชร แหวนเพชรอย่างปลอดภัย ด้วยความมั่่นใจ
 • สอนดูเพชรตัวต่อตัว หรือกลุ่มเล็กไม่เกิน 3 คน
 • ได้รับ เอกสารการเรียน, หนังสือ “9 เคล็ดลับพิชิตโกงเพชร”, Titanium tweezer อย่างดี, การ์ดขาวสำหรับเทียบสีเพชร

คอร์สดูเพชรขั้นสูง

 • ระยะเวลา 1 วัน 5-6 ชั่วโมง  เรียนดูเพชรในระดับที่ลงลึกมากขึ้น 4Cs ของเพชร, การตรวจเพชรแท้ เพชรเทียม, Rappaport Price List, การใช้เครื่องมือ, การตรวจสอบคุณภาพเพชรอย่างละเอียด, การประเมินราคาเพชรและแหวนเพชร, Diamond Cut Class ทั้งเพชรกลม และเพชรแฟนซี ฯลฯ
 • เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจศึกษาความรู้ในเชิงลึก เพื่อซื้อขายเพชร แหวนเพชร หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับเพชร
 • สอนดูเพชรตัวต่อตัว หรือกลุ่มเล็กไม่เกิน 3 คน
 • ได้รับ เอกสารการเรียน, หนังสือ 9 เคล็ดลับพิชิตโกงเพชร, Titanium tweezer อย่างดี, การ์ดขาวสำหรับเทียบสีเพชร

คอร์สดูเพชรระดับโปร

 • เวลาเรียน 2 วัน รวมภาคสนาม เนื้อหา เหมือนคอร์สดูเพชรขั้นสูง เพิ่มการออกภาคสนาม แนะนำโรงงานผลิตตัวเรือน แนะนำ Dealer เพชร รวมถึง supplier อุปกรณ์ต่างๆ packaging  ฯลฯ
 • เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการเปิดร้านเพชร ดำเนินธุรกิจเครื่องประดับเพชร
 • สอนดูเพชรตัวต่อตัว หรือกลุ่มเล็กไม่เกิน 3 คน
 • ได้รับ เอกสารการเรียน, หนังสือ 9 เคล็ดลับพิชิตโกงเพชร, Titanium tweezer อย่างดี, การ์ดขาวสำหรับเทียบสีเพชร  และพิเศษ Loupe คุณภาพเยี่ยม Carl Zeiss หรือเทียบเท่า
เรียนดูเพชร สอนดูเพชร คอร์สดูเพชร
Certificate Diamond Grading AIGS
ผูู้สอน หลักสูตรดูเพชร Diamond Master

ประวัติผู้สอน

กมล นิลรัตนกุล

 • จบการศึกษา ปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • จบการศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จบหลักสูตร Gem Identification I, Diamond Grading, Jewelry Design จาก AIGS (Asean Institute of Gemological Science)
 • ประสบการณ์ในวงการเพชร อัญมณี และเครื่องประดับมากกว่า 20 ปี ++
Gem Identification 1 AIGS

นักเรียนของเรา

สถานที่เรียน