ตรวจเพชรแท้ เพชรเทียม เพชรสังเคราะห์ ตีราคาเพชร ประเมินราคาเพชร

ขั้นตอนการใช้บริการ

 • โทรนัด วัน และ เวลา ล่วงหน้า 1 วัน
 • นำเพชร หรือแหวนเพชร ขนาด 10 ตังค์ (0.10 กะรัต) ขึ้นไป (แหวนเพชรตรวจได้เฉพาะแบบ แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว Setting มีช่องแสงที่ก้นเพชร ตัวเรือนไม่ตัน) มาตรวจตามสถานที่นัดหมาย สำหรับเครื่องประดับอื่นๆ ที่ไม่ใช่แหวนเพชร หรือ เครื่องประดับที่ตัวเรือนตัน จะตรวจได้เฉพาะเพชรแท้ เพชรเลียนแบบ ด้วย Diamond Tester แต่จะตรวจเพชรสังเคราะห์ด้วย SDS ไม่ได้
 • ตรวจเพชร ฟังผล และรับกลับได้ทันที
 • ตรวจเพชรโดย Diamond Master ผู้เชี่ยวชาญด้านเพชร และอัญมณี จบการหลักสูตร การเกรดเพชร และการวิเคราะห์อัญมณี (Diamond grading, Gem Identification) จากสถาบันอัญมณีแห่งเอเชีย AIGS (Asian Institute of Gemological Science)
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  โทร: 083 -544-6656
  หรือ line id: @diamondgrande เพิ่มเพื่อน

ตรวจเพชร อุปกรณ์ตรวจเพชร

ตรวจเพชรขั้นแรก ด้วยกล้องขยายกำลัง 10 เท่า (Loupe 10X) ตรวจสอบเหลี่ยมเจียระไน  ตรวจสอบเพชรว่ามีรอยสึก หรือรอยขูดขีดที่ผิวหรือไม่ รวมถึงตำหนิภายนอกอื่นๆ ตรวจตำหนิเพชร ความแวววาว หรือที่เรียกว่า Luster เพชรจะมีความวาวเหมือนโลหะ (Adamantine) ในขณะที่พลอยชนิดอื่นๆ จะมีความวาวแบบ Vitreous และตรวจการเรืองแสงด้วย UV light (รังสีเหนือม่วง) เพชรธรรมชาติ โดยมากจะไม่เรืองแสง หรือเรืองแสงเป็นสีฟ้า ขาว หากเพชรเรืองแสงสีแปลกๆ สงสัยก่อนว่า อาจไม่ใช่เพชร หรือเป็นเพชรสังเคราะห์

ตรวจเพชร เครื่องตรวจเพชร

ตรวจเพขรขั้นสอง ด้วย Presidium Multi tester III แยกเพชรแท้ออกจากเพชรเลียนแบบทุกชนิด ทั้ง เพชรรัสเซีย เพชรโมอีส โทพาซ เพทาย แซฟไฟน์ ฯลฯ แยกเพชรโดยอาศัย คุณลักษณะการนำความร้อน และการนำไฟฟ้า ตรวจเพชรยืนยันว่าไม่มี Doubling เส้นสะท้อนของเหลี่ยมเพชรที่ มีในอัญมณี ที่สะท้อนแสงแบบ หักเหคู่ (Double Reflextive)

ตรวจเพชรสังเคราะห์

ตรวจเพชรขั้นที่สาม ด้วย SDS (Synthetic Diamond Screener) เครื่อง SDS ตรวจสอบแยกเพชรแท้ จากเพชรสังเคราะห์ CVD ด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติการดูดซึมแสง UV เพชร Type Ia และ Type IIa มีคุณสมบัติการดูดซึมแสง UV ต่างกัน เพชร Type IIa สามารถให้แสง UV ผ่านไปได้ลึกกว่า (ดูดซับได้น้อยกว่า) ความแตกต่างกันในการดูดซับแสงนี้ ทำให้เราสามารถแยกเพชรที่น่าจะเป็นเพชรสังเคราะห์ type IIa จากเพชรแท้ธรรมชาติ type Ia ได้ โดยมีความแม่นยำสูงถึง 99%

บริการตีราคาเพชร และประเมินราคาเพชร ทางเราจะประเมิน เกรดสี ความสะอาด เกรดการเจียระไน และประเมินขนาดเพชรจากหน้ากว้างเพชร สำหรับกรณีที่ไม่ทราบขนาดเพชร และเพชรฝังอยู่ในตัวเรือน หลังจากที่ประเมินทุกอย่างครบถ้วนแล้ว จึงสรุปประเมินราคาเพชรอีกครั้ง

อัตราค่าบริการ

การตรวจเพชรเบื้องต้น

ขั้นตอนการตรวจเพชรเบื้องต้น

 • Look through test ทดสอบการมองทะลุ ทดลองโดยการนำเพชรมาคว่ำหน้าลงบนตัวอักษร เส้นตรง หรือรูปอะไรก็ได้ หากเป็นเพชรแท้ จะไม่สามารถมองทะลุเห็นเส้น หรือภาพด้านล่างได้ ทั้งนี้เป็นเพราะเพชรมีค่าดัชนีหักเหที่สูง (Refractive Index, RI)
 • Check the cutting ตรวจเพชร โดยเช็คเหลี่ยมเจียระไน ความคมชัด รอยสึก เนื่องจาก เพชรเป็นสสารที่แข็งที่สุดบนโลกใบนี้ คือมีความแข็งตาม สเกลของโมห์ เท่ากับ 10 ซึ่งแข็งกว่า สสารที่แข็งเป็นลำดับที่สองอย่าง อัญมณีตระกูลคอรันดัม (พวก ไพลิน ทับทิม) ซึ่งแข็ง 9 ถึง 200 เท่า ดังนั้นเพชรจึงไม่มีทางที่จะมีรอยขีดขวดหรือรอยสึกใดๆได้ ยกเว้นจะขูดขีดด้วยเพชรเอง ขณะที่เพชรเลียนแบบอื่นๆ เช่น เพทาย หรือ Cubic Zirconia มีความแข็งต่ำกว่า มักมีรอยสึกตามเหลี่ยมเพชร
 • Check for the weight ตรวจสอบน้ำหนัก เพชรหน้ากว้าง 5 มม จะหนักประมาณ 0.50 กะรัต วิธีการนี้ คือ การตรวจเพชร โดยการตรวจสอบความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) เรารู้ว่าถ้าเพชรขนาดหนึ่ง ที่เจียระไนได้มาตรฐาน จะหนักเท่าไหร่ เช่น เพชรหน้า 5 มม หนัก 0.50 กะรัต เพชร 6.4 มม หนัก 1.00 กะรัต หากอัญมณีที่เราตรวจสอบมีน้ำหนักต่างไปมาก สามารถสรุปได้เลยว่า อัญมณีนั้นไม่ใช่เพชร เช่น เพชรรัสเซีย หรือ Cubic Zirconia จะหนักกว่าเพชรแท้มาก เกือบ 2 เท่า เช่น เพชรหน้า 6.4 มม หนัก 1 กะรัต ขณะที่ เพชร CZ จะหนักกว่า 1.70 กะรัต ตรวจสอบขนาดเพชร
 • Test by UV light ทดสอบการเรืองแสงของเพชร เพชรแท้จะเรืองแสงสีฟ้า สีขาว หรือไม่เรืองแสงภายใต้แสง Ultra Vilolet แสงสีม่วงแบบที่พนักงานธนาคาใช้ตรวจสอบธนบัตร ถ้าเพชรเรืองแสงสีแปลกๆ สงสัยไว้เลยว่าไม่ใช่เพชร หรือไม่ไช่เพชรธรรมชาติ
 • Test by Diamond Tester ถ้ามีเครื่องตรวจเพชรรุ่นใหม่ๆ จะสามารถแยกเพชรแท้จากเพชรเลียนแบบและเพชรโมอีสได้ แต่เครื่อง Tester เหล่านี้จะแยกเพชรสังเคราะห์ไม่ได้