บริการตรวจเพชรแท้ เพชรเทียม เพชรสังเคราะห์ ตีราคาเพชร ประเมินราคาเพชร

ขั้นตอนการใช้บริการ

  • โทรนัด วัน และ เวลา ล่วงหน้า 1 วัน
  • นำเพชร หรือแหวนเพชร ขนาด 10 ตังค์ (0.10 กะรัต) ขึ้นไป (แหวนเพชรตรวจได้เฉพาะแบบ แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว Setting มีช่องแสงที่ก้นเพชร ตัวเรือนไม่ตัน) มาตรวจตามสถานที่นัดหมาย สำหรับเครื่องประดับอื่นๆ ที่ไม่ใช่แหวนเพชร หรือ เครื่องประดับที่ตัวเรือนตัน จะตรวจได้เฉพาะเพชรแท้ เพชรเลียนแบบ ด้วย Diamond Tester แต่จะตรวจเพชรสังเคราะห์ด้วย SDS ไม่ได้
  • ตรวจเพชร ฟังผล และรับกลับได้ทันที
  • ตรวจเพชรโดย Diamond Master ผู้เชี่ยวชาญด้านเพชร และอัญมณี จบการหลักสูตร การเกรดเพชร และการวิเคราะห์อัญมณี (Diamond grading, Gem Identification) จากสถาบันอัญมณีแห่งเอเชีย AIGS (Asian Institute of Gemological Science)
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
    โทร: 083 -544-6656
    หรือ line id: @diamondgrande เพิ่มเพื่อน

ตรวจเพชร อุปกรณ์ตรวจเพชร

ตรวจเพชรขั้นแรก ด้วยกล้องขยายกำลัง 10 เท่า (Loupe 10X) ตรวจสอบเหลี่ยมเจียระไน  ตรวจสอบเพชรว่ามีรอยสึก หรือรอยขูดขีดที่ผิวหรือไม่ รวมถึงตำหนิภายนอกอื่นๆ ตรวจตำหนิเพชร ความแวววาว หรือที่เรียกว่า Luster เพชรจะมีความวาวเหมือนโลหะ (Adamantine) ในขณะที่พลอยชนิดอื่นๆ จะมีความวาวแบบ Vitreous และตรวจการเรืองแสงด้วย UV light (รังสีเหนือม่วง) เพชรธรรมชาติ โดยมากจะไม่เรืองแสง หรือเรืองแสงเป็นสีฟ้า ขาว หากเพชรเรืองแสงสีแปลกๆ สงสัยก่อนว่า อาจไม่ใช่เพชร หรือเป็นเพชรสังเคราะห์

ตรวจเพชร เครื่องตรวจเพชร

ตรวจเพขรขั้นสอง ด้วย Presidium Multi tester III แยกเพชรแท้ออกจากเพชรเลียนแบบทุกชนิด ทั้ง เพชรรัสเซีย เพชรโมอีส โทพาซ เพทาย แซฟไฟน์ ฯลฯ แยกเพชรโดยอาศัย คุณลักษณะการนำความร้อน และการนำไฟฟ้า ตรวจเพชรยืนยันว่าไม่มี Doubling เส้นสะท้อนของเหลี่ยมเพชรที่ มีในอัญมณี ที่สะท้อนแสงแบบ หักเหคู่ (Double Reflextive)

ตรวจเพชรสังเคราะห์

ตรวจเพชรขั้นที่สาม ด้วย SDS (Synthetic Diamond Screener) เครื่อง SDS ตรวจสอบแยกเพชรแท้ จากเพชรสังเคราะห์ CVD ด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติการดูดซึมแสง UV เพชร Type Ia และ Type IIa มีคุณสมบัติการดูดซึมแสง UV ต่างกัน เพชร Type IIa สามารถให้แสง UV ผ่านไปได้ลึกกว่า (ดูดซับได้น้อยกว่า) ความแตกต่างกันในการดูดซับแสงนี้ ทำให้เราสามารถแยกเพชรที่น่าจะเป็นเพชรสังเคราะห์ type IIa จากเพชรแท้ธรรมชาติ type Ia ได้ โดยมีความแม่นยำสูงถึง 99%

บริการตีราคาเพชร และประเมินราคาเพชร ทางเราจะประเมิน เกรดสี ความสะอาด เกรดการเจียระไน และประเมินขนาดเพชรจากหน้ากว้างเพชร สำหรับกรณีที่ไม่ทราบขนาดเพชร และเพชรฝังอยู่ในตัวเรือน หลังจากที่ประเมินทุกอย่างครบถ้วนแล้ว จึงสรุปประเมินราคาเพชรอีกครั้ง

อัตราค่าบริการ