ประกายเพชร

เพชรแฟนซี เพชรหัวใจ

ประการเพชร ความสวยงามของเพชร

ประกายเพชร ความสวยงามของเพชร หลายๆท่านเข้าใจผิดว่า ความสวยงามของเพชรขึ้นอยู่กับสี (Color) และความสะอาด (Clarity) เท่านั้น จึงมักเลือกซื้อเพชร หรือถามคำถามประมาณว่า เพชรเม็ดนี้น้ำงามไหม สีอะไร? หรือ เพชรเม็ดนี้มีตำหนิรึป่าว? ซึ่งอันที่จริงแล้ว หากความสวยงามของเพชร คือประกายเพชร ความระยิบระยับ และการสะท้อนแสงที่บาดตา บาดใจ สีและความสะอาดของเพชร แทบจะไม่มีผลใดๆต่อความสวยงามของเพชรเลยครับ ถ้าเพชรเม็ดนั้นๆ สีดูขาว หรือติดนวลเพียงเล็กน้อยเมื่อมองจากด้านหน้า และมีตำหนิเล็กมาก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า (ตำหนิขนาดเล็กไม่ส่งผลต่อการเดินทางของแสง และความสวยงามของเพชรโดยรวม)

 

ถ้าเช่นนั้นแล้ว ความสวยงามของเพชร หรือประกายเพชร ขึ้นอยู่กับอะไร? ความสวยงามของเพชรจะขึ้นอยู่กับ คุณภาพในการเจียระไนของเพชรเม็ดนั้นๆ ซึ่งรวมถึงสัดส่วนของเพชรและคุณภาพการขัดเงาที่ผิวเพชรด้วย เพชรที่มีคุณภาพการขัดเงาและสัดส่วนที่ดีตามมาตรฐาน สัดส่วนเพชรในอดุมคติ (Ideal Cut) หรือ Class 1 นั้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ครับ Diamond Cut Class) ย่อมมีความสวยงามของเพชรสูงสุด ความสวยงามของเพชรนั้น ครอบคลุมถึง การสะท้อนแสง (Light Return) ไฟ (Fire) ประกายเพชร (Brilliancy) และความระยิบระยับ (Scintillation)การเจียระไน เหลี่ยมเพชร cut class
    • การสะท้อนแสง หรือ Light Return หมายถึงการสะท้อนแสงมาที่หน้าเพชร เมื่อแสงเดินทางจากแหล่งกำเนิดของแสงผ่านเพชร ถ้าแหล่งกำเนิดแสงเป็นสีขาว (จริงๆแล้วคือไม่มีสี อย่างแสงอาทิตย์) แสงที่สะท้อนมาที่หน้าเพชรก็จะเป็นสีขาวด้วย เพชรที่คุณภาพการเจียระไนไม่ดีนัก เช่น ตื้นหรือบางไป ลึกหรือหนาไป การะสะท้อนแสงจะไม่ดีนัก อย่างกรณีที่เพชรบางนั้น แสงจะลอด รั่วออก หรือที่เรียกว่า Leakage ทางก้นเพชร ขณะที่ถ้าเพชรหนาไป แสงจะลอดออกบริเวณด้านข้างเพชรก่อนถึงก้นเพชร (Culet) เพชรจะดูหน้ามืด ไม่สว่าง เพชรที่ขอบหนา แสงยังสามารถลอดออกทาง ขอบเพชรด้วยครับ

    • ประกายเพชร หรือ Brilliancy ประกายเพชรนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสวยงามของเพชร โดยประกอบด้วยสองส่วนได้แก่ Brightness และ Contrast ในส่วน Brightness คือความสว่างไสวของเพชร เพชรที่สว่างจะสามารถสะท้อนแสงจำนวนมากจาก สภาวะแวดล้อม มายังหน้าเพชร โดยมากแล้วการสะท้อนแสงที่ไม่ดี จะส่งผลให้ความสว่างไสวลดลง สำหรับ Contrast คือความแตกต่างระหว่างส่วนมืดและส่วนสว่างของเพชร ถ้าเพชรมี Contrast สูง ส่วนที่สว่างจะดูสว่างกว่า เพราะความเปรียบต่างที่เทียบกับส่วนมืด เพชร Heart&Arrow โดยมากจะมี Contrast ที่ดีเยี่ยม จนเราสามารถเห็นตัวลูกศรเป็นส่วนมืด

    • ไฟ หรือ Fire หมายถึง การกระจายของแสงที่เหมือนไฟแฟลช วาบ ของสีรุ้ง แสงสีขาว หรือ ไม่มีสี คือผลรวมของสีรุ้ง 7 สี เพชรซึ่งมีลักษณะเป็นปริซึ่ม จะกระจายแสงสีขาวออกกลับเป็นเจ็ดสี ทำให้เพชรมีไฟ เป็นสีรุ้ง ในสถานที่มืดๆ มีแหล่งกำเนิดแสงไฟน้อย อย่างในภัตตาคาร หรือภายใต้แสงเทียน จะมีโอกาสเห็นไฟได้ง่าย มุมคราวน์ที่ชันและขนาดเทเบิ้ลที่เล็ก ทำให้มีไฟมากขึ้น แต่การสะท้อนแสงจะลดลง

  • ความระยิบระยับ หรือ Scintillation ได้แก่ ประกายวิ๊บวั๊บของเพชร เวลาที่เราขยับเพชรไปมา ความระยิบระยับเห็นได้ง่ายในไฟแบบออฟฟิศ

สำหรับท่านที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมหรือตรวจสอบความสวยงามของเพชร สามารถทดสอบใช้โปรแกรม HCA (Holloway Cut Advisor) จากที่ผมเคยลองทดสอบใช้ดู โปรแกรมนี้ให้ผลค่อนข้างแม่นยำมากทีเดียวครับ เพชรทีสัดส่วนสวยงามตามมาตรฐาน Class1 จะได้ผลทดสอบค่อนข้างดีเสมอ คือ Excellent หรือ Very Good เท่านั้น ยิ่งเป็น Class1A ก็ยิ่งดีครับ และจากที่เคยลองทดสอบดูหลายๆครั้ง มุมคราวน์ประมาณ 34-34.5 จะได้ผลดีที่สุดครับ