สร้อยเพชร

สร้อยเพชร สร้อยคอเพชร (Diamond Necklace) สร้อยข้อมือเพชร (Diamond Bracelet) นับเป็นเครื่องประดับเพชรที่มีราคาสูง เมื่อเทียบกับเครื่องประดับเพชรประเภทอื่นๆ เนื่องจากขนาดที่ใหญ่ ต้องใช้ปริมาณโลหะมีค่า (Precious Metal) เช่น ทอง ทองคำขาว จำนวนมาก นอกจากนี้การทำ ขึ้นตัวเรือน เครื่องประดับชิ้นใหญ่ ต้องใช้แรงงานฝีมือ และระยะเวลาค่อนข้างนาน ค่าแรงจึงสูงด้วย

เคล็ดลับอย่างนึงในการประหยัดงบเวลาเลือกซื้อสร้อยเพชร สร้อยคอเพชร หรือ สร้อยข้อมือเพชร คือใช้เพชรปริมาณให้น้อยลง เช่น ใช้เพชรเม็ดเว้นเม็ด หรือใช้เพชรแค่ครึ่งหน้าของสร้อยเพชร การเลือกซื้อสร้อยเพชร ยังต้องคำนึงถึงชุดที่ใส่ด้วย ว่าเข้ากัน และเหมาะสมหรือไม่

สร้อยเพชรของ GRANDE ผลิตได้ตามแบบที่ต้องการ ออกแบบด้วย โปรแกรม 3 มิติ CAD 3D ก่อนผลิตจริง คุณภาพมาตรฐานส่งออก คัดสรรเพชรเกรดชั้นเยี่ยมทุกเม็ด

แบบสร้อยเพชร สร้อยข้อมือเพชร