เพชร Triple X ?

เพชร Triple X

เพชร Triple X หรือ เพชร 3EX ?

เพชร Triple X หมายถึง เพชรที่ได้เกรด Excellent สำหรับทั้ง การเจียระไน(Cut), การขัดเงา(Polish) และ ความสมมาตร(Symmetry) จำเป็นมั้ยที่เราต้องซื้อเพชร Triple X เราควรจ่ายแพงขึ้นหรือไม่ สำหรับเพชร Triple X?

เกรดการเจียระไน ความสมมาตรและการขัดเงา บ่งบอกถึงคุณภาพของงานฝีมือ ที่เปลี่ยนสภาพจากเพชรก้อนเป็นเพชรเจียระไน เกรดการเจียระไนของเพชรจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ อันได้แก่ Excellent, Very good, good, fair, และ poor จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพชรระดับ Excellent และ Very good เท่านั้นที่ถือว่าคุณภาพดี หากต่ำกว่านั้น เพชรมักจะมีปัญหาบางอย่าง เช่น ลึกไป หน้า table ใหญ่ไป

การเจียระไน เหลี่ยมเพชร cut class

ผู้ซื้อเพชรจำนวนมาก พยายามหา และซื้อเฉพาะ เพชร Triple X เพราะพวกเขาอยากได้เพชรที่มีคุณภาพดีที่สุด ให้แสง ความสว่างและไฟ ในระดับที่ดีที่สุด เราลองมาดูรายละเอียดทีละส่วนกัน

Excellent Cut 

การเจียระไนหรือ Cut น่าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อความสวยงามของเพชร เพราะส่งผลโดยตรงต่อ ความสว่าง ไฟ ประกาย การเจียระไน ยังส่งผลต่อสัดส่วน ความลึก และองศาของเหลี่ยมต่างๆ (Facet) เพชรที่มีเหลี่ยมเจียระไนไม่ได้สัดส่วนมักดูไม่เปล่งประกาย เท่าที่ควร

Excellent Symmetry

ความสมมาตร (Symmetry) หมายถึง ความสวยงามของรูปทรงเพชร ขนาดที่เท่ากันและรูปร่างที่เหมือนกันของเหลี่ยมต่างๆ เหลี่ยม table ควรอยู่กลางหน้าเพชร ไม่เบี้ยว หรือโย้ไปด้านใดด้านหนึ่ง จุดที่เหลี่ยมบรรจบกันของส่วนบนเพชร (crown) และ ส่วนล่าง (Pavilion) เพชรอยู่ในจุดเดียวกัน เพชรที่ได้เกรด Excellent สำหรับ Symmetry มักจะสะท้อนแสงได้ดี

Excellent Polish

การขัดเงา Polish หมายถึง คุณภาพในขั้นตอนการจบงานเจียระไน หรือ ความเรียบ ของผิวเพชร เพชรที่ได้เกรด Excellent สำหรับ Polish จะไม่มีความบกพร่องที่พื้นผิวเพชร เช่น รูต่างๆ ร่องรอยการเจียระไน (Polish line) พื้นผิวยิ่งเรียบเท่าไหร่ การสะท้อนแสง ความสว่าง ความระยิบระยับก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

ปัจจุบัน เพชรเกรด Triple X ไม่ได้หายากเหมือนเมื่อหลายปีก่อน และราคาก็ไม่ได้ต่างจากเพชรเกรดรองๆลงมาเล็กน้อยอย่าง Triple Very good มากนัก โดยมากจะต่างกัน 3-5% เท่านั้น แต่หากเทียบกับเพชรที่คุณภาพไม่ดีนัก เกรด Good ลงไป ราคาอาจต่างกันได้มากถึง 10-15% บางท่านที่อาจอยากประหยัดงบอาจเลือกดูเป็นเพชรเกรด 2X หรือ 1X แทนก็ได้ แต่ควรเลือกเกรด Cut เป็น Excellent เพราะเป็นปัจจัยที่สำคัญสุด

หลายคนเข้าใจว่าเพชร Triple X จะต้องเป็นเพชร Heart&Arrow จริงๆ ไม่ถูกต้อง เพชร Triple X อาจเป็น H&A หรือไม่ก็ได้ ส่วนเพชร H&A จะเป็น Triple X หรือไม่ก็ได้เช่นกัน เป็นคนละเรื่องกัน แต่โดยทั่วไปแล้ว เพชร Triple X ที่สมมาตรดีก็มีโอกาสเป็น Heart&Arrow ค่อนข้างสูง แต่ไม่เสมอไป

อย่าลืมว่านอกจากปัจจัยเรื่องการเจียระไนแล้ว เราควรพิจารณาปัจจัย 4Cs ของเพชร ปัจจัยอื่นๆด้วย