แหวนเพชรแฟนซี แหวนเพชรหัวใจ แหวนเพชรสี่เหลี่ยม

แหวนเพชรแฟนซี เพชรทรงแฟนซี (Fancy Diamond, Fancy shape diamond)โดยปกติหมายถึง เพชรรูปทรงอื่นๆ ทุกรูปทรง ยกเว้นทรงกลม ที่นิยมได้แก่ เพชรสี่เหลี่ยม (Princess-cut, Modified Square Brilliant), เพชรหัวใจ (Heart Shape), เพชรหยดน้ำ (Pear Shape), เพชรมาคี หรือทรงเมล็ดข้าว (Marquise) เป็นต้น

เนื่องจากคนส่วนใหญ่ นิยมเพชรกลม มากกว่าเพชรหัวใจ หรือเพชรแฟนซีทรงอื่นๆ จึงส่งผลให้ราคาเพชรแฟนซี ต่อกะรัต ต่ำกว่าราคาเพชรกลม อย่างมีนัยสำคัญ (ตามหลักอุปสงค์ อุปทาน) เพชรแฟนซีไม่เพียงมีราคากลางต่ำกว่า เพชรกลม ยังได้รับส่วนลดการค้ามากกว่าเพชรกลมด้วย (ยกเว้น บางกรณีเช่น เพชรหัวใจรูปทรงสวยๆ คุณภาพดี บางครั้งก็ได้ส่วนลดน้อยครับ)

แหวนเพชรแฟนซี แหวนเพชรหัวใจ

แบบแหวนเพชรแฟนซี แหวนเพชรหัวใจ แหวนเพชรสี่เหลี่ยม