4Cs ของเพชร

ความสะอาดของเพชร

4Cs ของเพชร

4 Cs ของเพชร อันได้แก่ Carat (กะรัตหรือขนาด), Cut (การเจียรไน), Color (สี) และ Clarity (ความสะอาด) ถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่ส่งผลต่อความสวยงามและมูลค่าของเพชร

ปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจาก 4Cs
นอกเหนือจาก 4Cs แล้วยังมีปัจจัยอื่นๆซึ่งมีผลต่อมูลค่า และราคาของเพชร ที่เราไม่ควรมองข้าม อันได้แก่ Fluorescence (จริงๆแล้วอาจนับว่าอยู่ในปัจจัยของ Color ก็ได้), Cerfiticate (สถาบันที่ออกใบเซอร์ มีผลต่อราคาเพชรเหมือนกันครับ) เป็นต้น อย่างไรก็ตามสำหรับบทความนี้ จะพูดถึงเฉพาะปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการของเพชรก่อนนะครับ

4 C’s ของเพชร

Carat (กะรัต ขนาดเพชร)
ขนาดเพชร
กะรัต คือหน่วย วัดขนาด น้ำหนักของเพชร 1 กะรัต เท่ากับ 200 มิลลิกรัม หรือ 5 กะรัต เท่ากับ 1 กรัม 1 กะรัต ยังเท่ากับ 100 point หรือที่ ภาษาไทยเรียกว่า ตังค์ ยกตัวอย่างเช่น เพชรขนาด 0.35 กะรัต หรือ 35 point หรือ 35 ตังค์ ครับ เพชรขนาดยิ่งใหญ่ จะยิ่งหายาก และยิ่งมีมูลค่าสูง โดยปกติแล้ว เพชรขนาดใหญ่ขึ้น สองเท่า ราคาต่อกะรัต จะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าครับ เช่น เพชรขนาด 1 กะรัต 1 เม็ด จะมีราคาสูงกว่าเพชรครึ่งกะรัตคุณภาพเดียวกัน สองเม็ดครับ ขนาดของเพชร (Carat) ถือว่าเป็นปัจจัยที่สามารถเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนที่สุด ด้วยตา เราสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างเพชรขนาด 40 ตังค์ กับ 30 ตังค์ได้อย่างชัดเจน และแยกแยะได้อย่างง่ายดายครับ

 

>> Cut (การเจียรไน)
การเจียระไน เหลี่ยมเพชร
ปัจจัยด้านการเจียรไน ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญ และมีผลต่อความสวยงามของเพชรมากครับ เพราะเพชรที่ผ่านการเจียรไน มีสัดส่วนที่สวยงาม และผ่านการขัดเงา (Polish) ที่ดี จะมีการสะท้อนแสง ไฟ ประกาย และความระยิบระยับที่ดี

 

>> Color (สี)
สีเพชร
สีเพชร หรือที่คนไทย เรียกว่า น้ำ สิยิ่งสูง ยิ่งขาว ยิ่งราคาแพงครับ โดยสีสูงสุด เริ่มที่น้ำ 100 (D) ไล่ไปเรื่อยๆครับ เช่น E, F, G, H, I, J (99, 98, 97, 96, 95, 94) โดยสี D-F ถือว่าเป็นเกรดไร้สี (Colorless) และสี G-J ถือว่าเป็นเกรดเกือบไร้สี (Near Colorless) หากมองในแง่ความคุ้มค่า เพชรเกรดเกือบไร้สี น่าจะคุ้มค่าที่สุดครับ เพราะเพชรดูไร้สี เมื่อมองจากด้านหน้าเพชร แทบไม่ต่างจากเพชรเกรดไร้สี (ต้องมองจากด้านข้าง หรือด้านก้นเพชร ถึงจะเห็นติดสีนวลๆเล็กน้อยครับ สำหรับเพชรเกรดเกือบไร้สี)

 

>> Clarity (ความสะอาด)
ความสะอาดของเพชร พิจารณาภายใต้กล้องขยาย 10 เท่า เริ่มจาก
    • FL/IF (Flawless/ Internal Flawless) – ไร้ตำหนิ เมื่อมองภายใต้กล้องกำลังขยาย 10 เท่า

    • VVS1-2 (Very Very Slightly Included 1-2) – เพชรมีตำหนิ หรือมลทินขนาด เล็กมากๆ เมื่อมองภายใต้กล้องกำลังขยาย 10 เท่า ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และหายากมากๆ เมื่อมองด้วยกล้อง 10 เท่า ผู้ชำนาญการอาจต้องใช้เวลาค้นหากว่าครึ่งนาทีครับ

    • VS1-2 (Very Slightly Included 1-2) – เพชรมีตำหนิ หรือมลทินขนาด เล็กมาก เมื่อมองภายใต้กล้องกำลังขยาย 10 เท่า ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และหายากมาก เมื่อมองด้วยกล้อง 10 เท่า ผู้ชำนาญการอาจต้องใช้เวลาค้นหา 5-10 วินาที สำหรับคนที่ไม่เชี่ยวชาญการใช้ลูป อาจหาไม่พบครับ เพชรคุุณภาพนี้ ถือว่าเป็นเพชรเกรดที่คุ้มค่าที่สุดครับ เพราะมลทินมีขนาดเล็กมาก ไม่มีผลต่อความสวยงามใดๆของเพชร และราคาย่อมเยาว์กว่าเพชร IF VVS พอสมควรครับ

    • SI1-2 (Slightly Included 1-2) – เพชรมีตำหนิ หรือมลทินขนาด เล็ก เมื่อมองภายใต้กล้องกำลังขยาย 10 เท่า ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เห็นได้ง่ายภายใต้กล้อง 10 เท่า เพชรคุณภาพ SI ถ้าเลือกดีๆ และเลือกเป็น ก็อาจได้เพชรคุณภาพดี ราคาถูกก็ได้ครับ

  • I1-3 (Imperfect 1-3) – เพชรมีตำหนิหรือมลทินขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เพชรคุณภาพนี้บางเม็ดที่มีตำหนิ หรือรอยแตก ร้าว ขนาดใหญ่ อาจมีผลต่อความแข็งแรง ทนทานของเพชรโดยรวมครับ แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงดีกว่า