Category Archives: ราคาเพชร

อัพเดทราคาเพชร ตรวจสอบ ประเมินราคาด้วยตนเอง อย่างง่ายๆ

ราคาเพชรพุ่ง !!

ราคาเพชรปรับขึ้น

ข่าวล่าสุดในวงการเพชร เพชรก้อนกำลังปรับขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ ตลาดรองราคาบวกมากกว่า 10% แล้ว แม้ว่า เพชรเจียระไนอาจไม่ปรับขึ้นมากตามเพชรก้อน แต่ก็มีโอกาสสูงมากที่ราคาเพชรเจียระไนจะปรับขึ้นตามเร็วๆนี้ บรรดผู้ผลิต ค้าส่ง ค้าส่ง

การตั้งราคาเพชร

ตัวอย่างราคาเพชร

จากตารางจะเห็นได้ว่าราคาพอร์ทจะขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลักๆ ได้แก่ สี และ ความสะอาด สียิ่งสูง ความสะอาดยิ่งสูง ราคาพอร์ทก็จะยิ่งสูงครับ ดังนั้นเวลาเราตรวจสอบ เปรียบเทียบราคาเพชร เราจึงต้องเปรียบเทียบเพชรคุณภาพเดียวกัน

ราคาเพชร

ราคาเพชรอ้างอิงดังกล่าว อาจสูงหรือต่ำกว่า ราคาเพชร ในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คุณภาพในการเจียรไน และปัจจัยอื่นๆ (เช่น การเรืองแสงภายใต้ แสงสีม่วง (ultra-violet) หรือ ฟลูออเรสเซน (fluorescence) เพชรที่มี ฟลูออเรสเซน medium-strong มักได้ ส่วนลดสูงกว่าเพชรที่ไม่มีฟลูออเรสเซน หรือมีเพียงอ่อนๆ (faint)