Tag Archives: การเปรียบเทียบสีเพชร

สีเพชร

เปรียบเทียงสีเพชร จากด้านหน้า

สีเพชรระดับไหนกันแน่ ที่น่าจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สีเพชรระดับไหนที่เรารู้สึกว่าเหลืองไป ผมได้ลองถ่ายภาพเพชร 4 เม็ด (น้ำ 100, 98, 96, 94)