Tag Archives: ขนาดเพชร

ขนาดเพชร

ขนาดเพชร

ขนาดของเพชร (Diamond Carat) น้ำหนักของเพชรมีหน่วยเป็น กะรัต (Carat) น้ำหนักของเพชร หรือขนาดเพชร ถือเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ประการที่มีผลต่อมูลค่าเพชร (4Cs ของเพชร)