Tag Archives: 4Cs เพชร

4Cs ของเพชร

ความสะอาดของเพชร

4 Cs ของเพชร อันได้แก่ Carat (กะรัตหรือขนาด), Cut (การเจียรไน), Color (สี) และ Clarity (ความสะอาด) ถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่ส่งผลต่อความสวยงามและมูลค่าของเพชร