Tag Archives: การดูเพชรเบื้องต้น

การดูเพชร

การดูเพชรเบื้องต้น

ากเราทราบหลักการและวิธีการพื้นฐานในการดูและตรวจสอบคุณภาพเพชรเบื้องต้นแล้ว เราก็ยิ่งจะสามารถมั่นใจได้ครับ ว่าเพชรแต่ละเม็ดนั้นคุณภาพดีจริงรึไม่